Resolució del contracte de lloguer en Andorra pel llogater

Sense perjudici del seu dret a exigir el compliment de les obligacions de l’arrendador, l’arrendatari pot resoldre el contracte abans del transcurs del termini pactat, sense necessitat de preavís, per qualsevol de les causes següents:

  1. L’incompliment per part de l’arrendador de les condicions que s’hagin pactat en el contracte d’arrendament amb caràcter d’essencials.
  2. Les pertorbacions de fet o de dret que l’arrendador realitzi a la propietat arrendada.
  3. La manca d’execució per l’arrendador de les reparacions necessàries que vagin al seu càrrec.
  4. La manca de prestació per l’arrendador dels serveis que resulten especificats en el contracte.
  5. El fet que l’ocupant d’un altre pis o local de l’immoble realitzi activitats immorals, incòmodes, perilloses o insalubres que l’afectin de qualsevol forma.

Referència a la normativa aplicable als contractes de lloguer a Andorra:

Llei d’arrendament de finques urbanes a Andorra
 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *